Προφίλ
  
Η εταιρεία KISA Metal Works Ltd ιδρύθηκε το 1983 και αρχικά ασχολείτο με την επισκευή και την συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού.

Με την πάροδο του χρόνου, οι ανάγκες της αγοράς οδηγούν την εταιρεία και πιο συγκεκριμένα το 1990, να μεταπηδήσει στον τομέα των ελαφρών παραδοσιακών μεταλλικών κατασκευών.

 
Σήμερα η εταιρεία, με το έμπειρο προσωπικό της, είναι σε θέση να κατασκευάσει και να εγκαταστήσει μεταλλικούς σκελετούς σπιτιών, βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, πατάρια, βάσεις στήριξης Φώτο βολταϊκών και Γερανογέφυρες, παράθυρα και πόρτες ασφαλείας.
 Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωσης της ποιότητας και των υπηρεσιών της. Από τις αρχές 2010 εφαρμόζει με επιτυχία το πρότυπο διαχείρισης ISO 9001-2008.
 

Copyright © 2011-2016 | Powered by OnCyprus