Στηθαία Ασφαλείας
   

Τα στηθαία ασφαλείας τοποθετούνται στις άκρες των δρόμων και έχουν σκοπό να συγκρατούν κάθε όχημα που παρεκκλίνει από την πορεία του όταν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Η KISA Metal Works Ltd έχει εγκαταστήσει πέραν των 400 χιλιόμετρων στηθαίων ασφαλείας σε όλη την Κύπρο, καθώς και ειδικά συστήματα στηθαίου σε Γέφυρες και Κυκλικούς Κόμβους.

 
           
       
       
Copyright © 2011-2016 | Powered by OnCyprus